miért érdemes velünk

Mint egy igazi munkaügyi ellenőrzésen az összes rendelkezésre álló munkaügyi dokumentumot átnézzük, a hibákat megkeressük, a hiányosságokat kérésre módosítjuk, konkrét javaslatokat dolgozunk ki a helyes, ellenőrzéseknek megfelelő munkaügyi rendszer működtetéséhez. Napjaink megszorításokkal terhelt és állandó változó gazdaságában a munkaerő gazdálkodás racionalizálása a vállalkozások hatékonyság-javításának megkerülhetetlen területévé vált.

E munka elvégeztetése azonban különösen javasolható azon vállalkozások részére, ahol
- a tapasztalatok alapján nem biztosított az optimális munkaügyi működés (munkaügyi bírság, fluktuáció, stb.)
- a munkaerő gazdálkodással kapcsolatos költségek az összköltségen belül jelentős hányadot képviselnek
- nincs kialakult, egységes, belső munkaügyi - minőség-irányítási - rendszer
- a vállalkozás nem használja ki megfelelő mértékben a jogszabályi környezetből fakadó esetleges költségcsökkentő lehetőségeket
- az ellenőrzések szempontjából kiemelt ágazatban látja el tevékenységét (építőipar, mezőgazdaság, kereskedelem-vendéglátóipar, vagyonvédelem)

Mikor van ránk szükség?

A tapasztalatok alapján nem biztosított vállalkozásánál a racionális és rendszerbe szervezett munkaügyi működés. Gyorsan cserélődnek a munkavállalók, tartanak a munkaügyi hatóság ellenőrzéseitől, és szeretne vállalkozásával kapcsolatban tisztán látni, az ellenőröket felkészülten fogadni.

Sokba kerül a foglalkoztatás?

A munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos költségek az összköltségen belül jelentős hányadot képviselnek?
A vállalkozás nem használja ki megfelelő mértékben a jogszabályi környezetből fakadó esetleges költségcsökkentő lehetőségeket?
Mi foglalkoztatáshoz forrást is hozunk.

minőségpolitikánk

Működésünk során elsődleges fontosságú számunkra szolgáltatásaink minősége és vevőink megelégedettsége. Célunk, hogy minőségirányítási rendszer alkalmazásával, eredményességének növelésével kielégítsük vevőink igényeit, folyamatosan növeljük elégedettségüket és mind teljesebb mértékben megfeleljünk szolgáltatásaink iránt támasztott követelményeknek.

Fontosnak tartjuk, hogy minőségirányítási rendszerünk a Társaság szervezeti felépítésébe és muködési rendszerébe integrálva hatékonyan szolgálja céljaink eredményes megvalósulását.

Stratégiai céljaink megvalósítását szolgáló minőségirányítási alapelveink a következők:
- Megbízhatóan jó minőség és a piaci viszonyoknak megfelelő ár biztosítása;
- A változó piaci követelményekhez igazodó termékek kifejlesztése;
- Eszközállományunk folyamatos fejlesztése a szolgáltatásaink bővítéséhez,
- Munkatársaink folyamatos szakmai képzése
- Versenyképesség fokozása,
- Pozíciónk és a jövő biztosítása,
- Biztos munkahely;
A Társaság vezetősége elkötelezett a jelen Minőségpolitikában megfogalmazottak megvalósításáért, a minőségirányítási rendszer működtetéséért és a folyamatos fejlesztés megvalósításáért.
A rendszer hatékony működése érdekében a vezetőség a Társaság minden munkatársától elvárja, hogy folyamatosan fejlessze a fenti célok megvalósításához szükséges szakmai és minőségirányítási ismereteit, és felelősséggel hajtsa végre a célok eléréséhez szükséges intézkedéseket. Minőségpolitikánkat folyamatosan felülvizsgáljuk és alakítjuk a változó külső és belső igényekhez igazodva.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Felhasználási Feltételeket, mielőtt használják az oldalon található információkat. Javasoljuk, hogy minden jogi megítélést igénylő döntés előtt konzultáljanak munkajogra szakosodott ügyvédeinkkel, munkajogászainkkal.

célunk, etikai normák

Az üzleti élet nemcsak a törvényektől, hanem a nyilvánosság toleranciájától is függ. Egy cég nemcsak nyereségre törekvő, az áruk és a szolgáltatások előállítására és értékesítésére alakult jogi személy, hanem azon emberek elveinek, meggyozodésének a megtestesítője is, akik a szervezetet alkotják. Olyan irányelvek jellemzik, amelyek meghatározzák a gazdasági társaságunknak saját magáról alkotott nézeteit, meghatározzák az általa megtestesített értékeket is. Az M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft-nél régóta léteznek ilyen értékek.

A törvény betűjének, szellemének betartása az üzleti életben alapvető követelmény, de nem elegendő. A paragrafusok nem tudnak választ adni, rendelkezni minden helyzetre. A vezetés kötelessége, hogy a gazdasági társaságot becsületesen, tisztességesen irányítsa. Az etikai értékek megőrzése azonban nemcsak a menedzsment és a beosztott vezetés feladata: minden munkavállalótól elvárjuk, hogy mindenkor, bármilyen körülmények között etikusan viselkedjen!

Ahhoz, hogy egy gazdasági társaság fennmaradjon, elsősorban a vevőit kell jól szolgálnia és mindazokat, akiknek érdekeltsége van benne. Gazdasági Társaságunk szilárd, hosszan tartó kapcsolatot akar a partnerekkel, a tulajdonosokkal, a munkavállalókkal, a bérlőkkel, a szállítókkal, a hitelezőkkel és azokkal a közösségekkel, amelyekben élünk, dolgozunk.

Korrekt kapcsolatokra törekszünk a kormánnyal és a nyilvánossággal. Az elvünk, hogy partnerkörünkkel, az üzleti partnereinkkel mindenkor felelosségteljesen, tisztességesen és udvariasan foglalkozzunk.

Célunk belső értékeink érvényesítésével a gazdasági társaság hírnevének megőrzése és erősítése, belső és külső kapcsolatainkban az egységes és kiszámítható magatartás kialakítása, a szervezet alkalmazkodóképességének, valamint munkavállalóink morális színvonalának növelése.
Az üzletszabályzatunk eszközként szolgálja céljaink megvalósítását, amellett, hogy a működés módját belső szabályok rögzítik.

Üzletpolitikai elveink


Teljesítményünk elsődleges értékmérője a haszon, annak érdekében, hogy a működés fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges forrásokat biztosítani tudjuk. A haszon és a pénzügyi eredményesség, gazdasági racionalitás és a partnereink elégedettsége vezérli minden döntésünket.

Üzletvitelünkben a becsületességnek és a feddhetetlenségnek kell érvényesülnie. A M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft. munkavállalói nem végezhetnek a betöltött munka- és feladatkörükkel összeférhetetlen tevékenységet. Nem fogadhatnak el semmilyen, az üzleti etikával összeegyeztethetetlen, személyes előnyt biztosító ajánlatot. Minden üzleti lépés a rögzített eljárási szabályok (ezek hiányában az általában érvényes üzletviteli normák) betartásával, utólag ellenőrizhető formában kerülhet végrehajtásra és dokumentálásra. Támogatjuk a munkavállalók közéleti és közhivatali tevékenységét, azonban ez a tevékenység nem lehet összeférhetetlen a gazdasági társaságnál betöltött munkakörrel. Az M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft. tevékenységérol korrekt és folyamatos tájékoztatást adunk az ügyekben jogszeruen érdekelt partnerek részére. Az információszolgáltatást csak az üzletvitelt és a harmadik fél érdekeinek védelmét szolgáló bizalmas adatkezelés korlátozhatja.